Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Wij voelen ons thuis bij Goudzwaard, de makelaar voor net dat beetje meer...
Wij voelen ons thuis bij Goudzwaard, de makelaar voor net dat beetje meer...

Zoek in ons woningaanbod

reset filters Terug naar home Toon selectie >

Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. 

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van GOUDZWAARD MAKELAARDIJ  te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van GOUDZWAARD  Internetsite. Hiervan zijn uitgezonderd de free publicity-artikelen op voorwaarde van bronvermelding (GOUDZWAARD MAKELAARDIJ).

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die GOUDZWAARD MAKELAARDIJ  aan de samenstelling van de GOUDZWAARD-site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de GOUDZWAARD-site die afkomstig zijn van derden.

De informatie op de GOUDZWAARD-site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

GOUDZWAARD MAKELAARDIJ  zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Copyright © 2013 Goudzwaard Makelaardij