Locatie

Adres

Prinsenstraat 10
7721 AJ Dalfsen

Openingstijden

Ma - vr: 09.00 - 17.30
za: op afspraak


Veelgestelde vragen

U bent pas echt in onderhandeling wanneer de tegenpartij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. Tot die tijd is er nog geen sprake van onderhandeling, ook niet wanneer de makelaar aangeeft uw bod te zullen bespreken.
Ja, dat mag. De onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Ook zou de verkoper de belangstelling voor het project even kunnen afwachten. Daarnaast mag er met meer dan één partij onderhandeld worden. De makelaar moet dit wel duidelijk vermelden. Hij/zij zal dan aangeven dat de woning ‘onder bod’ is.
Ja, dat mag. Als belangstellende mag u een bod uitbrengen. De makelaar zal hier op gepaste wijze mee omgaan in het gehele onderhandelingsproces.
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs wordt gezien als uitnodiging tot het doen van een bod. Wanneer u de vraagprijs biedt kan de verkoper alsnog beslissen of hij/zij uw bod aanvaardt, of een tegenbod doet.
Wanneer de koper en verkoper een overeenkomst bereiken, legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. De ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. Als koper krijgt u deze niet automatisch. Wilt u een ontbindende voorwaarde voor de financiering dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Meer informatie over de totstandkoming van een koop? Neem contact met ons op, we leggen het u graag uit.
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar (in overleg met de verkoper) besluiten het systeem aan te passen en bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure te starten.
De verkoper bepaalt in overleg met zijn/haar NVM-Makelaar waarvoor de woning verkocht wordt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met de andere partij te sluiten. Partijen zijn het vaak dan wel eens over de voorwaarden maar de koper krijgt dan bijvoorbeeld nog bedenktijd. Bij de aankoop van nieuwbouw is een optie nog gebruikelijk, bij het aankopen van bestaande bouw niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Vraag je aan- of verkoopmakelaar goed naar de voorwaarden van de optie om misverstanden te voorkomen.
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Heeft u serieuze belangstelling, vraag dan de makelaar wat uw positie is om teleurstelling te voorkomen.
Nee. Onder “kosten koper” vallen alleen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn: overdrachtsbelasting, notariskosten en de kosten voor het inschrijven van de leveringsakte in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de kosten van de hypotheekakte. Vraag vooraf goed welke kosten u extra kunt verwachten.
Wanneer u een klacht heeft over een NVM-Makelaar is het gebruikelijk dat u de makelaar hierover zelf schriftelijk aanspreekt. Komt u er met de makelaar niet uit? Dan kunt u de correspondentie vervolgens voorleggen aan de NVM, afdeling Consumentenvoorlichting. Kijk ook eens op: https://www.nvm.nl/contact/meldingen-en-klachten/
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met een medewerker van de afdeling Consumentenvoorlichting. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17:00 uur bereiken op het telefoonnummer: 030 – 6085185
De NVM kent geen (advies)tarieven of richtlijnen voor het berekenen van courtage, taxatiekosten, kosten voor beheer etc. De makelaar bepaalt zelf zijn of haar tarieven. Deze kunnen per makelaarskantoor verschillen. Zet daarom, voor u uw opdracht aan een makelaar geeft, eerste op een rij welke diensten u van de makelaar verwacht.
Artikel 14, lid 3 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM bepaalt dat de consument terzake van het intrekken nimmer schadeplichtig is. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten, en kosten zoals genoemd in Artikel 17.
De mediane verkoopcijfers per regio en voor heel Nederland kunt u vinden bij Goudzwaard makelaars. Hierbij wordt ook een technische toelichting gegeven op de NVM-cijfers. Daarnaast zijn daar ook de kwartaalcijfers vanaf 1985 te vinden, per regio zonder uitsplitsing in type woningen.
Elke NVM makelaar kan deze voorwaarden aan u sturen. Digitaal of in een brochure.

    Staat uw vraag er niet tussen?