Asbestverbod gestrand in de Eerste Kamer Hoe zit het ook alweer met asbest.Als u het al had begrepen wat de plannen waren van de overheid om het asbest te weren van de Nederlandse daken, dan bent u nu zeker het spoor bijster. Je zult maar als het braafste jongetje van de klas als één van de eersten op voorhand asbesthoudende dakbedekking hebben vervangen, al of niet met een subsidiepotje van de overheid en eventueel geleend geld, om daarna tot ontdekking te komen dat diezelfde overheid dezelfde plannen moet bijstellen omdat het wetsvoorstel tot het verbod op asbest daken het niet haalt in eerste kamer.

Het lijkt op datgene wat er gebeurde bij het energielabel. Waar we bij het energielabel al een falende overheid zagen met een label wat in tweede instantie werd teruggebracht tot het huidige energielabel “light”. Zien we nu een soortgelijke actie bij het weren van asbest.

 

Over asbest wordt in de makelaardij veel gesproken.

Bij kopers en verkopers heerste al veel verwarring. Het is lastig om asbest te herkennen, niet alleen voor de klant, maar ook voor de deskundigen. Meestal is asbest als toeslagstof verwerkt tot een product in vele vormen en diverse gedaanten. De bekendste toepassing is natuurlijk de golfplaat op de schuur of garage. Maar ook de minder bekende leien, zijn in het verleden regelmatig toegepast. En dan hebben we nog de toepassing in de gebouwen, zoals de vlakke platen, het asbesthoudende zeil, asbestkoord bij de oude ketels ect. Minder bekend is de asbesthoudende verf.

 

Met het blote oog is de asbest(vezel) nauwelijks te herkennen. Er is dan ook nader (laboratorium) onderzoek nodig om aan te tonen of er werkelijk asbest aanwezig is. Vooral de bevestiging bepaalt of je als consument wel of niet zelf tot verwijdering kan en mag overgaan. Als plaatmateriaal geschroefd is mag u dit zelf verwijderen, echter zodra deze gespijkerd of verlijmd is mag dat niet. Ook de hoeveelheid is bepalend, als particulier geldt een maximum van 35 m2.

– Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag

(ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.

– Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u

eerst contact opnemen met de verhuurder.

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen asbestvezels vrij. Die zijn slecht voor uw gezondheid. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Deze regels blijven van kracht.

 

Omdat nu vanaf 4 juni 2019 er geen verbod op asbestdaken komt, bent u niet verplicht tot sanering over te gaan. Ondanks de poging van onze staatssecretaris van Veldhoven de 1e kamer alsnog over de streep

te trekken, door het verbod van 31 december 2024 te verdagen naar 2028, mocht dit niet meer baten. De 1e kamer is van mening dat het verbod voor veel consumenten onmogelijk en onbetaalbaar is.

 

Of daarmee de kous af is? Ik durf het te betwijfelen. Toch zal de (voorlopige) afschaffing voor sommige consumenten een opgelucht gevoel geven.


Meer weten?