Een snelle markt betekent snel beslissenIn de huidige snelle markt krijgen kopers nauwelijks de kans een goede en weloverwogen beslissing te nemen. Bouwkundige inspecties zijn vaak niet mogelijk, tegen die tijd is de woning verkocht. Toch wil je als koper liever geen kat in de zak kopen! Het leek ons daarom goed in dit artikel stil te staan bij de meest voorkomende bouwgebreken bij woningen en hoe je ze kunt herkennen.

 

  1. Houtrot

Met name het onderste deel van het raam of kozijn stijlen zijn hier heel gevoelig voor. Let daarom goed op de aansluiting tussen de stijl en onderdorpel. Is daar sprake van een lichte bolling of vervorming dan is de kans groot op houtrot.

  1. Vochtproblemen

Als de luchtvochtigheid binnen hoger is dan buiten, dan wil het vocht naar buiten. Ontbreekt er een dampdichte laag dan kan er condensatie optreden op een plaats waar u dit liever niet wil. Let goed op een combinatie van ventilatie en isolatie. Vooral bij de oudere woningen waarbij de isolatie later is aangebracht blijft het goed opletten.

  1. Asbest

In veel woningen die tussen de 50er en de 70er jaren zijn gebouwd, is nog asbest aanwezig. Dat is algemeen bekend. Pas in 1993 is het gebruik van asbest verboden. Veilig asbest is er niet, van welke kleur ook. De toepassing van dit materiaal is zeer divers en niet altijd goed te herkennen. (Nog) niet alle asbest moet worden verwijderd. Als u twijfelt overleg dan met een expert.

  1. Open verbrandingsinstallaties

We komen het nog veel tegen, oude cv-ketels of een gasgeiser met een open vlam. Niet wettelijk verboden maar absoluut niet aan te raden. Gevaar: koolmonoxidevergiftiging.

  1. Ondeugdelijke elektriciteit installaties

Ontbreken of te weinig aardelekschakelaars, losse draden, katoenen draden? Allerlei extra stopcontacten in de meterkast? Twee of drie groepen voor de gehele woning? Allemaal levensgevaarlijk, let dus goed op!

  1. Slechte dakgoten

Metalen goten over grotere lengten zetten uit en krimpen door de temperatuurswisselingen. Hierdoor ontstaan er spanningen in het metaal en scheuren de verbindingen los, met lekkage als gevolg.

  1. Betonrot

Betonrot ofwel betoncarbonatie is net als houtrot veel voorkomend in de bouwjaren 50-70. Het beton scheurt of brokkelt af doordat de wapening wordt aangetast (roestvorming). Aangetaste delen moeten worden vervangen. Dit is echter vaak een kostbare ingreep.

  1. Delaminatie van mulitplex

Een veel voorkomend probleem bij dakrandbekledingen. Vaak slecht behandelde kanten van beplating al of niet op een niet juiste wijze aangebracht. Als de plaat eenmaal gaat delamineren is een nieuwe schilderbeurt niet meer afdoende. De platen zullen vervangen moeten worden.

  1. Slechte staat van de dakbedekking (platte daken)

Bitumen wordt vooral op platte daken toegepast. De levensduur van bitumen is beperkt; met steenslag op de bitumen kan de levensduur worden verlengd. Craquelé duidt op het verschijnen van kleine scheurtjes in het materiaal en betekent vaak einde levensduur.

  1. Houtborende insecten

Houtschadelijke insecten worden meestal in de volksmond houtworm genoemd. Houtworm is trouwens een volkomen verkeerde benaming, het zijn meestal larven, die lijken op wormen, en soms de kever die het hout aantasten. De twee meest voorkomende: Houtworm en Boktor. De schade onder de oppervlakte van het hout is veelal zeer omvangrijk.

 

Tenslotte nog een allerlaatste advies. Als je twijfelt over de bouwkundige kwaliteit van je toekomstige woning raadpleeg eerst een deskundige. Voorkomen is altijd beter dan achteraf constateren dat je te snel hebt beslist.


Meer weten?