Helpt een “biedlogboek”?Helpt een ‘biedlogboek’ ?

 

Het plan

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken heeft het plan opgevat een automatisch biedlogboek bij te houden bij de verkoop van een woning. Daarnaast moeten makelaars aan de slag met een verbeterplan om de regels in het koopproces duidelijker te maken en tot slot moeten er gelijke kansen voor gelijke kopers komen.

 

Volgens de minister is in de Nederlandse markt een chaos ontstaan door een historische lage rente, achterblijvende nieuwbouwproductie en onderschatte bevolkingsgroei. Volgens mij zijn dit overigens allemaal oorzaken waar de MAKELAARDIJ geen enkele invloed op heeft maar juist UITSLUITEND is toe wijzen aan het beleid van de NEDERLANDSE POLITIEK. Toch is de minister van mening dat de consument beter beschermd dient te worden!

 

Het Idee

De minister is van plan regels op te stellen rondom het gekozen biedingsproces. De makelaar legt vast in een logboek wanneer en welke biedingen er worden neergelegd. Ook kandidaat-kopers kunnen dan een geanonimiseerde versie van het logboek opvragen.  Daarbij kun je achteraf zien hoe het biedingsproces is verlopen. Volgens mij is dit in vele gevallen al op die manier ingericht en is daar niets op tegen.  De minister beroept zich in haar verklaring dat ze meer en meer signalen krijgt over misstanden in het koopproces. Ze verwijst o.a. naar het TV programma Radar en klachten vanuit Vereniging Eigen Huis. Verder wil de minister een verplichting van voorbehoud financiering en bouwkundige keuring om zo de kansen voor alle bieders te vergroten.

 

Hoe zit het in de makelaardij

Is het werkelijk zo slecht gesteld in de makelaardij? Om op die vraag een antwoord te kunnen dichten is het goed te kijken hoe is deze branche georganiseerd. Om te beginnen zijn er makelaars die aangesloten zijn bij een branchevereniging. De belangrijkste is de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) of Vastgoed Pro. Deze georganiseerde makelaars kennen vaak een eigen tuchtrechtsysteem en klanten kunnen bij klachten zich daar melden.

Dan zijn er ook de vrije makelaars die dus niet aangesloten zijn bij een branchevereniging. Zijn die in de huidige markt te herkennen? Neen.  Was het vroeger duidelijker? Ja, in ieder geval beter herkenbaar. Op 4 december 2000 werd door de 1e Kamer een voorstel aangenomen de wettelijke verplichte beëdiging af te schaffen. Vanaf die tijd kon eenieder zich makelaar noemen ongeacht opleiding, achtergrond ect. De consument kent deze verschillen vaak niet terwijl deze verschillen beslist het verschil kunnen maken. Als we dus praten over de verschillende biedprocessen moeten we dus ook kijken, wie zit daarachter. Immers iedere makelaar heeft zijn eigen regels of misschien wel geen regels.

 

Lossen deze regels rondom het biedproces de problemen op?

Achteraf cijfers voorleggen aan alle kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht, lost volgens mij niets op. Dat is in feite een vorm van schijntransparantie, daarbij bestaat het risico dat kopers het biedlogboek van de ene woning gaan gebruiken als onderbouwing voor een bod op een andere woning. Als het zo simpel zou werken was er geen werk voor makelaars.  Ieder huis heeft zijn eigen unieke eigenschappen en ook zijn eigen unieke kandidaat-kopers. Gelijke kopers, gelijke kansen lijkt me moeilijk te realiseren. Wie geen makelaar inschakelt, is nu eenmaal soms later op de hoogte en kan minder snel schakelen dan kandidaat-kopers die wel een makelaar hebben. Daar is overigens ook niets mis mee.

 

Tips voor de minister

Weet u het nog, de uitspraak van de politiek….minder regels, na die uitspraak lijkt het wel of er het tegenovergestelde is gebeurd. Hebben al die regels het voor de burger eenvoudiger gemaakt? In ons vak in ieder geval niet. De politiek is constant brandjes aan het blussen, maar steken vervolgens iedere keer zelf het vuurtje aan. De vrije markt komt zo langzamerhand in gevaar.

 

Begin bij het verkorten van de bouwprocedures. Bij een inbreidingslocatie heb je gemiddeld 5 tot 7 jaar nodig van plan tot uiteindelijke vergunning. Nieuwbouwlocatie zijn er te beperkt en dan hebben we het nog niet eens over hoe je deze grond op een eerlijke manier verdeelt. Marktwerking is een gevolg van vraag en aanbod, daar kan geen makelaar iets aan veranderen. Als een product schaars is kun je de spelregels proberen te veranderen, maar daar lost het probleem niet mee op.  Doe wat aan het woningtekort maar dan ook op korte termijn, dan lost de rest zich vanzelf wel op.

 


Meer weten?