Vraag het de makelaar!Na de vorige uitgave van het magazine kreeg ik van lezers meerdere vragen toegestuurd. Ik heb besloten om de volgende vraag nader te belichten: hoe werkt het bij beëindiging van de opdracht tot dienstverlening? Voor ik dit kan beantwoorden, is het goed te kijken naar de opdracht die is verstrekt, wie er gaat beëindigen en de gevolgen voor de courtage en kosten.

Een opdracht tot dienstverlening met een makelaar is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij u met uw makelaar een einddatum heeft afgesproken.

Voor een opdracht tot dienstverlening is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw makelaar nodig. Daarin worden de afspraken vastgelegd. De consumentenvoorwaarden van de NVM, VBO en VastgoedPro zijn gelijk en moeten voorafgaand aan de opdracht zijn verstrekt.

Om de consument te beschermen heeft de wetgever vanaf 13 juni 2014 de zogenaamde bedenktijd ingeroepen. Die bedenktijd is afhankelijk van de manier en plaats van tekenen. Daarbij zijn er 4 mogelijkheden:

  1. Tekenen van de opdracht bij de makelaar op kantoor (er is geen bedenktijd)
  2. Tekenen in bijzijn van de makelaar bij de consument thuis, buiten het kantoor van de makelaar (14 dagen bedenktijd vanaf de datum van ondertekening)
  3. Tekenen aan de hand van een toegestuurde opdracht tot dienstverlening die u aan de makelaar getekend retourneert (geen bedenktijd)
  1. Indien de opdrachtgever expliciet vraagt om direct te beginnen met de werkzaamheden, dan is er geen bedenktijd, dit dient dan apart te worden vastgelegd.

 

Er zijn 3 mogelijkheden voor wat betreft beëindiging van de opdracht.

 

  1. Intrekking (van de consument)

Bij Intrekking is de consument nimmer schadeplichtig (schade die je zou hebben geleden als de opdracht door was gegaan. Hiermee wordt de courtage bedoeld. Bij intrekking heeft de makelaar recht op gemaakte kosten en indien is afgesproken recht op een percentage van het loon (courtage).

 

  1. Teruggeven (van de makelaar)

Teruggeven kan niet zomaar. Hier moet een ernstige verstoring van de relatie aan ten grondslag liggen. Zeker met betrekking tot de crisis komen we hier op een belangrijk en gevoelig punt. Immers, de afgelopen jaren heeft de consument een situatie gekend waarbij de prijzen regelmatig naar beneden zijn bijgesteld. Vaak op advies van de makelaar, echter soms ook tegen de

zin van de consument. Daar zit zeker een spanningsveld waaruit een conflict kan ontstaan. Bij teruggave heeft de makelaar recht op gemaakte kosten.

 

  1. Ontbinden (van de makelaar)

Indien de opdrachtgever ernstig tekortschiet bij zijn verplichtingen

kan de makelaar eventueel ontbinden. Echter voordat het zover komt, dient de makelaar zijn opdrachtgever eerst in gebreke te stellen en vervolgens een redelijke termijn te geven om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Voldoet opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen, dan wordt de verbintenis omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Makelaar heeft dan recht op volledig loon (courtage) en kostenvergoeding.

 

Achter de vraag van beëindiging van de opdracht tot dienstverlening verschuilt zich meestal een wereld van miscommunicatie. De juridische status is duidelijk, echter juridisch uw gelijk krijgen is best een ingewikkelde zaak. Het beste wat u in zo’n situatie kunt doen, is erover praten en vooral proberen er samen uit te komen. Het beste blijft natuurlijk om het niet zover te laten komen.

Ik zie uit naar de volgende zaken die u als consument bezighouden.


Meer weten?