Wat verandert er in 2023 gerelateerd aan Onroerende ZakenNu het einde van 2022 nadert kijken we alvast vooruit naar de veranderingen die met ons vakgebied te maken hebben. Een aantal hebben we voor u in deze column verwerkt.

Invoering van de Omgevingswet

Alweer zult u zeggen……………………. weet u het nog het bundelen van wetten voor de fysieke leefomgeving zoals wet en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur die geheel of gedeeltelijk opgaan in de nieuwe omgevingswet. Zo ontstaat er 1 loket, wel zo duidelijk. Op 1 januari 2023 zou deze wet van kracht zijn, zoals dit ook al het geval was op 1 juli 2022 maar ook al op 1 januari 2022 enz. Helaas ook nu weer opnieuw uitstel voorlopig weer tot 1 juli 2023. Ik vraag me zo langzamerhand wel af of de invoering van deze wet er ooit gaat komen.

NHG-grens verhoogd

Na wederom een stijging van het onroerend goed stijgt de NHG-kostengrens van

€ 355.000,- naar € 405.000,-. Voor woningen met voorzieningen voor energiebesparende maatregelen gaat de kostengrens van € 376.300,- naar € 429.300,-.

Wel zullen geldverstrekkers wat strakker kijken naar de zogenaamde roerende zaken, als blijkt dat dit bedrag onrealistisch is gesteld en daardoor de kostengrens wordt overschreden is NHG alsnog niet mogelijk.

Volledig meetellen van het partner inkomen in 2023

In 2022 werd bij tweeverdieners het inkomen van de minst verdienende partner voor maximaal 90% meegeteld. Op 1 januari 2023 zullen, al is dit een tijdelijke regeling, beide inkomens voor 100% mogen worden getoetst.

Eigen woningforfait daalt in 2023

Voor de berekening van het eigenwoningforfait was de regeling 0,45% van de WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en € 1.200.000,-. Dit forfait daalt in 2023 naar 0,35%. Dit is een logisch gevolg van de stijgende WOZ-waarde. Op 1 januari 2022 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning € 315.000,-. Naar verwachting zal de gemiddelde waarde stijgen met ca 8,6% waardoor de gemiddelde WOZ-waarde voor 2023 wordt verwacht op bijna € 340.000,-.

Overdrachtsbelasting verhoogd in 2023

Het algemene tarief wordt op 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Als particulier zult u daar alleen mee te maken hebben bij de koop van een recreatiewoning, een woning die u wilt gaan verhuren of bedrijfsmatig onroerend goed.  Heeft u dus plannen in die richting zorg dan dat u voor 31 december 2022 heeft getransporteerd.

Is de woning uw hoofdverblijf, dan blijft het verlaagde tarief van 2 % van kracht. Ook de startersvrijstelling van 0% blijft ongewijzigd.

Jubelton verlaagd

De schenkingsvrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671,- naar € 28.947,-. Deze geldt voor een persoon tussen 18 en 40 jaar eenmalig in zijn of haar leven en is uitsluitend te gebruiken voor de eigen woning.  Dus ouders of suikeroom of tante dit is de laatste kans (deze maand nog) om kinderen een extra duwtje in de rug te geven.

Wist u dat u een schenking kunt doen in 2022 en deze beperkt kan verspreiden over maximaal 2 jaar, dus nog een gedeelte in 2023.

Ook op energiegebied, energiebelasting, investeringssubsidies veranderen de regels met name voor het MKB.

Meer weten of andere vragen….. loop gerust een keertje bij ons binnen.

Ad Goudzwaard

 


Meer weten?