Wijziging in model koopovereenkomst februari 2018Dat een krappe woningmarkt in sommige gebieden zijn eigen problemen kent is inmiddels bij de kopers wel bekend. Kopende consumenten horen regelmatig, “helaas de woning is al verkocht”. Dat dit soms leidt tot een emotionele koop is ook algemeen bekend. Deze signalen zijn ook ontvangen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BKZ). Dat dit een onwenselijke situatie is, ligt voor de hand. BZK heeft dan ook de wens uitgesproken naast de bestaande “voorbehoud financiering” een extra “voorbehoud bouwkundige keuring” te willen zien.  

Is dit de oplossing?

De branchepartijen, NVM, Vastgoedpro, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, hebben om die redenen met ingang van 2018 een STANDAARD VOORBEHOUD VOOR EEN BOUWTECHNISCHE KEURING in het model koopovereenkomst opgenomen. Dat betekent dat iedere koper bewust wordt gemaakt van het feit dat hij het recht heeft een bouwtechnische keuring op te nemen. En vooral een uitleg daarbij “wat de gevolgen kunnen zijn van het niet keuren van de aan te kopen wonen”. Of dit nu gaat betekenen dat er vanaf heden daadwerkelijk ook bouwkundige keuringen worden uitgevoerd is maar zeer de vraag. Kijkend naar de huidige situatie kunnen we constateren dat SLECHTS in minder dan 10% van alle koopovereenkomsten een bouwkundige keuring staat vermeld of wordt uitgevoerd. Zal deze maatregel leiden tot extra keuringen? Of hoort u van de verkopende makelaar dat zijn klant liever kiest voor de koper die geen keuring wenst op te nemen? Wat denkt u als er 10 kopers voor de deur staan te trappelen…….  

Verplicht stellen?

Zolang het woord “verplicht” er niet aan wordt toegevoegd, ben ik bang dat er weinig zal veranderen. Logisch toch, u weet vast nog wel de spannende periode waarop u als verkoper wacht tot de koper zijn financiering rond heeft gemaakt. Dan komt daar nu ook nog de extra tijd voor de bouwkundige keuring bovenop. Daarnaast is een bouwkundige keuring voor de koper niet gratis, de gemiddelde koper zit al helemaal niet te wachten op een extra € 300,- euro aan keuringskosten. En vergeet vooral niet de drammerige verkopende makelaar in de nek…………. met die andere kopers op de stoep. Het komt zelfs voor dat kopers die mondeling dachten te hebben gekocht, na een paar dagen te horen krijgen dat er een “betere” kandidaat aan de voordeur staat bij de verkoper en of ze nu even binnen 3 uur willen beslissen de bieding te verhogen. Tja, dat kan allemaal zolang er geen schriftelijke koopovereenkomst is. Gelukkig werken niet alle “vakbroeders” op deze wijze, maar dat komt helaas voor.  

Tenslotte….

Het beste advies in deze verkopersmarkt is, blijf vooral bij je standpunten, laat je niet verleiden en neem een betrouwbare deskundige mee, die niet emotioneel betrokken is bij de koop.

Ad Goudzwaard


Meer weten?